WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. Op basis van deze Wet wordt de waarde van alle onroerende zaken in Nederland bepaald.

Artikelen in Waardering Onroerende Zaken