Door middel van een vruchtgebruiktestament wordt de verzorging van de langstlevende echtgenoot verzekerd door hem een recht van vruchtgebruik toe te kennen over (een deel van) de nalatenschap en aan de kinderen slechts het blote eigendom van de nalatenschap. Het vruchtgebruik ontstaat niet van rechtswege, maar dient door de erfgenamen te worden gevestigd.

Artikelen in Vruchtgebruiktestament