Vruchtgebruik
Vruchtgebruik is het recht om een goed van een ander te gebruiken of er vruchten van te trekken. Je wordt geen eigenaar van het goed. Het recht van vruchtgebruik eindigt na het verstrijken van de afgesproken termijn en uiterlijk bij overlijden van de vruchtgebruiker.

Artikelen in Vruchtgebruik