Vrije eigendom is een eigendom dat ongedeeld en onbewaard is.