Vooraftrek van belasting
Hypotheekrente mag door een eigenwoningbezitter worden opgevoerd als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. In de meeste gevallen is het mogelijk de belastingaftrek vooraf te verrekenen (vooraftrek van belasting) met de loonbelasting. Hiervoor moet u een loonbelastingbeschikking aanvragen bij de Belastingdienst.

Artikelen in Vooraftrek van belasting