Volmacht
Een volmacht is een schriftelijke verklaring waarmee je een ander de bevoegdheid geeft om bepaalde (rechts)handelingen te verrichten voor je.

Artikelen in Volmacht