Voetverklaring
Met de voetverklaring geeft de notaris aan dat een akte gepasseerd is conform de aan hem verstrekte opdracht en dat bepaalde controles met betrekking tot hypotheekvestiging zijn uitgevoerd. De voetverklaring wordt geplaatst op een voor gezien afschrift van de hypotheekakte, dat naar de hypotheekhouder wordt gestuurd.

Artikelen in Voetverklaring