De verzekeringnemer is de contractpartij van de verzekeraar en degene die in beginsel de premie betaalt. Er kunnen meerdere verzekeringsnemers zijn voor een polis. De verzekeringnemer is de persoon die rechten, voortvloeiende uit een overeenkomst, kan uitoefenen.

Artikelen in Verzekeringnemer