Verzekerde
De verzekerde is de persoon op wiens leven een overeenkomst gesloten wordt. De uitkering is afhankelijk van het in leven zijn van de verzekerde. Een verzekering kan op meerdere levens worden afgesloten. De tweede verzekerde noemt men de medeverzekerde.

 

Artikelen in Verzekerde