Verwervingskosten is het totaal van kosten om een woning te kunnen kopen (verwerven). De verwervingskosten bestaan naast de koopsom uit onder andere de overdrachtsbelasting (bestaand huis) en financieringskosten, eventueel meerwerk en rente tijdens de bouw (nieuwbouwhuis).

 

Artikelen in Verwervingskosten