Vervreemdingssaldo
Onder vervreemdingssaldo wordt verstaan de verkoopprijs van de oude woning verminderd met de eigenwoningschuld en de verkoopkosten.

Artikelen in Vervreemdingssaldo