Vervreemden is het wisselen van eigenaar. Dit begrip behelst meer dan alleen verkopen, je kan zaken bijvoorbeeld ook schenken of ruilen.

Artikelen in Vervreemden