Vertragingsrente kan in rekening worden gebracht door de bouwer als je bouwtermijnen te laat betaalt.

Artikelen in Vertragingsrente