Verrekenbeding
In een verrekenbeding wordt vastgelegd welke inkomsten of waarden verrekend zullen worden door de echtgenoten. Dit beding wordt opgenomen in huwelijkse voorwaarden.

Artikelen in Verrekenbeding