Verpanding is het overdragen van een recht aan een ander door middel van een verpandingsakte. Dit kunnen de rechten van een levensverzekering of subsidie zijn. In veel gevallen wordt de verpanding van een levensverzekering opgenomen in de hypotheekakte en is een aparte onderhandse akte niet nodig.

Artikelen in Verpanding