Vermogensrendementsheffing is verschuldigd over de in box 3 vallende bezittingen zoals spaargeld en beleggingen. De vermogensrendementsheffing bedraagt 1,2%. Deze heffing is gebaseerd op een fictief rendement van 4% over het vermogen waarover vervolgens 30% belasting betaald moet worden, wat gecombineerd neer komt op 1,2%.

Artikelen in Vermogensrendementsheffing