Vermogensbelasting
In het oude belastingstelsel werd er een vermogensbelasting geheven, dit is nu vervangen door de vermogensrendementsheffing.

Artikelen in Vermogensbelasting