Verklaring van afstand
U kunt een verklaring van afstand opmaken voordat u een aannemer een voorstel laat doen. Hierin kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat u vooralsnog niet met een ander zult onderhandelen en dat de aannemer geen vergoeding voor zijn rekenwerk vraagt.

Artikelen in Verklaring van afstand