Binnen de vereniging van appartementseigenaren heeft de vergadering van de vereniging van appartementseigenaren de hoogste macht. Alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen komen toe aan de vergadering.

Artikelen in Vergadering van de vereniging van appartemenseigenaren