Personen die ongehuwd samenwonen en die samen eigenaar zijn van een woning, kunnen via een verblijvingsbeding elkaar hun aandeel in de woning toewijzen. Hiermee voorkomt men dat, bij overlijden van één van de partners, de langstlevende partner door erfgenamen uit de woning kan worden gezet.

Artikelen in Verblijvingsbeding