Een testateur is een erflater die een testament maakt of heeft gemaakt.