De successiewet is een wet die de fiscale gevolgen bij vererving of schenking regelt.

Artikelen in Successiewet