Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen is de privaatrechtelijke stichting, die de Nationale Hypotheek Garantie afgeeft. Het WEW wordt bestuurd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Vereniging van Banken, het ministerie van BZK en de VEH.

Artikelen in Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)