Wat is een spaarhypotheek? Bij een spaarhypotheek is sprake van een combinatie tussen een hypothecaire geldlening en een gemengde levensverzekering. Je spaart door middel van de premie van de levensverzekering, om aan het einde van de looptijd een bedrag te kunnen aflossen. Over het geld dat je spaart binnen het spaarplan ontvang je een percentage aan rente dat even hoog is als het rentepercentage dat je betaalt over de uitstaande lening. Met het spaarplan wordt een vooraf vastgesteld eindkapitaal gegarandeerd dat je tijdens de looptijd bij elkaar hebt gespaard.

Voordelen van de spaarhypotheek:

  • het effect van renteveranderingen op de maandlasten wordt gedempt doordat de hoogte van de hypotheekrente gelijk is aan de hoogte van de spaarrente;
  • de zekerheid dat aan het einde van de looptijd (het beoogde deel van) de hoofdsom wordt afgelost;
  • constante maandlasten.

Nadelen van de spaarhypotheek:

  • moeilijk over te sluiten omdat dit negatieve financiële consequenties met zich meebrengt;
  • relatief hogere hypotheekrente

 Geen hypotheekrenteaftrek meer

De spaarhypotheek was een paar jaar geleden een gewild product. Sinds 2013 is het met een nieuwe spaarhypotheek niet meer mogelijk om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek en is de spaarhypotheek niet meer in trek.

Artikelen in Spaarhypotheek