Semi-bungalow
Een semi-bungalow is een bungalow met schuine kap.

Artikelen in Semi-bungalow