Schoongrondverklaring
Een schoongrondverklaring is een juridische verklaring waaruit blijkt dat de geleverde grond niet is verontreinigd met één van de stoffen die benoemd zijn in de 'leidraad Bodemsanering'.

Artikelen in Schoongrondverklaring