Een schetsplan is een tekening waarop men globaal de vormen en afmetingen van plattegronden en gevels aangeeft. Het schetsplan dient als de basis voor een ontwerp.

Artikelen in Schetsplan