Scheiding en deling
Scheiding en deling is het verdelen van schulden en bezittingen die gemeenschappelijk eigendom waren. Tot aan de boedelscheiding spreekt men van onverdeeld eigendom. In een akte van scheiding en deling kan de boedelscheiding worden vastgelegd.

Artikelen in Scheiding en deling