Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst waarin de zogenoemde vermogensrechtelijke verhoudingen tussen twee of meer mensen die samenwonen worden vastgelegd. Bent je niet getrouwd en wil je een huis kopen? Dan wordt vaak aangeraden om een samenlevingscontract af te sluiten. Een samenlevingscontract kun je afsluiten bij de notaris. Een notarieel samenlevingscontract is verplicht als je bijvoorbeeld een partnerpensioen wil ontvangen.

Waarom een samenlevingscontract?

Je kunt in een samenlevingscontract afspraken maken over onder meer:
  • de verdeling van de kosten van boodschappen, kleding, woonlasten;
  • de bankrekening;
  • de kosten voor het verzorgen en opvoeden van kinderen;
  • de verdeling van de bezittingen als je uit elkaar gaat;
  • een verblijvingsbeding: als je partner komt te overlijden mag je de gemeenschappelijke bezittingen houden.
Overlijd je en heb je geen samenlevingscontract? Dan gaat alles wat je hebt naar je familie en krijgt je partner niets, ook niets van de spullen die jullie samen hadden, zoals het huis. Met een samenlevingscontract regel je dat je partner alles krijgt wat van jullie samen was. Je partner krijgt dan ook je leningen, bijvoorbeeld de lening van jullie huis. Bovendien: met een samenlevingscontract betaal je minder belastingen. Je doet samen aangifte voor de inkomstenbelasting. Daardoor kun je inkomsten en aftrekposten (zoals de hypotheekrente) verdelen. Hierdoor betaal je minder belasting.

Verschil met huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Er is een aantal verschillen tussen een samenlevingscontract en een huwelijk of geregistreerd partnerschap:
  • Bij een huwelijk of partnerschap heb je automatisch een aantal rechten en plichten tegenover elkaar. Bij een samenlevingscontract heb je deze rechten en plichten alleen als je ze in het contract opneemt.
  • Bij een huwelijk of partnerschap hebben jullie automatisch ouderlijk gezag over de kinderen. Bij een samenlevingscontract krijgt alleen de moeder automatisch ouderlijk gezag. De man moet het kind eerst erkennen om de officiële vader te worden en kan daarna samen met de moeder het gezamenlijk gezag laten registreren.

Artikelen in Samenlevingscontract