Het salderen van rente is het aftrekken van de betaalde rente van de ontvangen rente. Op het positieve saldo is de rentevrijstelling van toepassing. Indien er sprake is van een negatief saldo, dan is dat aftrekbare betaalde rente. De betaalde hypotheekrente wordt bij het salderen niet meegenomen.

Artikelen in Salderen van rente