Risicopremie is een deel van de totale premie voor een meeverbonden levensverzekering, die dient om het overlijdensrisico te verzekeren. Daarnaast wordt een deel van de totale premie aangewend om de aflossing bij elkaar te sparen (spaarpremie).

Artikelen in Risicopremie