Een revisietekening is een tekening waarop exact de afmetingen en het verloop van zaken zoals leidingen achteraf worden aangegeven.

Artikelen in Revisietekening