Retributie is de betaling voor overheidsdiensten en is verschuldigd in verband met het gebruik dat men er van maakt. Een voorbeeld hiervan is leges voor een bouwvergunning.

Artikelen in Retributie