Een reservefonds is een fonds met bijdragen van bijvoorbeeld appartementseigenaren voor toekomstige uitgaven, zoals voor onderhoudswerkzaamheden.

Artikelen in Reservefonds