Het verschil tussen de debetrente en creditrente is de rentemarge. Deze rentemarge is de voornaamste bron van inkomen voor een bank.

Artikelen in Rentemarge