Regresrecht
Het regresrecht is het recht om terug te vorderen wat iemand voor een ander betaald heeft, bijvoorbeeld voor een hoofdelijke medeschuldenaar.

Artikelen in Regresrecht