Pro resto hoofdsom
De pro resto hoofdsom is de nog openstaande (hypothecaire) schuld na aftrek van alle (administratieve) aflossingen en kosten.

Artikelen in Pro resto hoofdsom