De passeerdatum is de datum waarop de hypotheekakte en eventueel de transportakte bij de notaris passeren.