Partnerpensioen
Het partnerpensioen is het nabestaandenpensioen dat een partner krijgt na overlijden van degene die het pensioen heeft opgebouwd.

Artikelen in Partnerpensioen