Overwaarde is het verschil tussen de waarde van de woning en de hypotheekschuld, voor zover dit positief is. Dit is ‘stil’ vermogen, besloten in een woning.

Artikelen in Overwaarde