Overmacht
Overmacht betekent dat iemand niet aan zijn (contractuele) verplichtingen kan voldoen doordat een voorval zich buiten zijn schuld en/of risico voordoet.

Artikelen in Overmacht