Overmaat
In het geval van overmaat wordt er meer grond geleverd dan is overeengekomen. Vaak wordt er in het koopcontract opgenomen dat de over- of ondermaat van de grond (tot een zekere grens) niet verrekend wordt.

Artikelen in Overmaat