De overheidsbijdrage is een subsidie die de overheid uitkeert bij (sociale) koop- of premiekoopwoningen.

Artikelen in Overheidsbijdrage