Heb je een huis gekocht? Dan heb je te maken met overdrachtsbelasting. Deze belasting moet worden betaald door de koper van een bestaande woning. De overdrachtsbelasting voor woningen en bijbehorende aanhorigheden bedraagt 2 procent (zie hieronder) van de koopsom en wordt door de notaris aan de fiscus afgedragen. In geval van een nieuw te bouwen woning is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. De koper moet in dit geval wel BTW betalen, dit is vaak bij de koopprijs inbegrepen.

Tarief

Het overdrachtsbelastingtarief voor woningen is 2 procent. Dit tarief geldt voor alle gekochte en gekregen woningen. Het maakt niet uit wie de woning koopt en of diegene de woning meteen doorverkoopt. Onder woningen worden verstaan: een eigen woning, een tweede woning, een recreatiewoning (het maakt daarbij niet uit dat de woning niet permanent wordt bewoond), een verhuurde woning, een bedrijfswoning en een tijdelijk leegstaande woning.

Vrijgesteld van overdrachtsbelasting

Je betaalt geen overdrachtsbelasting als je; het pand verkrijgt door trouwen of aangaan geregistreerd partnerschap, als de woning eigendom was van één van beiden en door het huwelijk deel gaat uitmaken van de gemeenschap. Verder: een verdeling, van voorheen gemeenschappelijk bezit, door scheiding, een erfenis (hoewel hier ook weer voorwaarden aan verbonden zijn), doorverkoop binnen drie jaar indien het pand is aangekocht op of na 1 september 2012 tot 1 januari 2015 (voor de aankoopprijs), doorverkoop binnen zes maanden indien het pand is aangekocht op of na 1 januari 2015 (voor de aankoopprijs). Ook uitkoop van je partner geldt onder de vrijgestelde voorwaarden van overdrachtsbelasting. Het gaat dan om een verkrijging van het eigendomsdeel van de partner met wie je samenwoont (samenwoonde), indien je beiden eigenaar bent van de eigen woning in een verhouding binnen 40- 60 procent.

Artikelen in Overdrachtsbelasting