Een overdrachtsakte is een akte die door de notaris wordt opgesteld bij de koop en verkoop van onroerende zaken. De overdrachtsakte wordt ingeschreven bij het Kadaster.

Artikelen in Overdrachtsakte