De oudedagslijfrente is een levenslange lijfrente waarbij de belastingplichtige de verzekerde, verzekeringnemer en begunstigde is. De uitkering van de termijnen moet uiterlijk ingaan in het jaar dat de leeftijd van 70 jaar bereikt wordt. De verzekering dient levenslang (tot het overlijden van de verzekerde) uit te keren. Er mag overeengekomen worden dat de uitkering na het overlijden van de gewezen partner daalt tot ten hoogste 70% van de uitkering bij aanvang.

 

Artikelen in Oudedagslijfrente