Bij een oriëntatie-opdracht geef je een makelaar of bemiddelaar de opdracht om een huis of een stuk grond te zoeken. Je kunt grenzen wat betreft tijd en gebied aangeven voor deze opdracht.

Artikelen in Oriëntatie opdracht