Optie
Een optie is een tijdelijke overeenkomst tussen verkoper en potentiële koper, waarbij de  potentiële koper voor een bepaalde periode het eerste recht van koop heeft tegen een afgesproken prijs. De verkoper verkoopt in die periode niet aan een ander. 

Artikelen in Optie