De oorspronkelijke hoofdsom is het bedrag dat bij het aangaan van een hypotheek is verstrekt. Men spreekt over een oorspronkelijke hoofdsom omdat de schuld in de loop der jaren kan dalen door aflossingen. Boetevrije aflossingen zijn vaak mogelijk tot een bepaald percentage van de oorspronkelijke hoofdsom.

Artikelen in Oorspronkelijke hoofdsom