Onroerendezaakbelasting
De onroerendezaakbelasting is een gemeentelijke heffing. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van de waarde van de woning en van de gemeente waarin je woont. Deze belasting is lager voor huurders dan voor woningeigenaren.

Artikelen in Onroerendezaakbelasting